Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

13 februari 2023

Janneke de Bruine

Verplicht regenwater opvangen bij nieuwbouwplannen

Iedereen die in Tilburg gaat bouwen krijgt in de toekomst de verplichting om regenwater op te vangen en vast te houden, de zogenoemde waterbergingsopgave. Dat wil de gemeente Tilburg door regels hiervoor in een nieuw bestemmingsplan op te nemen. Het opslaan van regenwater is belangrijk om wateroverlast en droogte tegen te gaan.


Door deze regel in een paraplubestemmingsplan (een bestemmingsplan dat geldt voor de hele gemeente, red.) op te nemen geldt die voor alle ruimtelijke plannen. Het maakt deel uit van het gemeentelijk Programma Water en Riolering. 
Het (paraplu)plan heeft twee doelen: het verplichten dat regenwater wordt opgevangen bij bouwplannen en de provinciale regels voor grondwaterbescherming te vertalen naar het gemeentelijk beleid. Tilburg is de eerste gemeente die regels wil vaststellen voor de opvang van regenwater. 

Het concept ontwerpplan om dit mogelijk te maken, ligt ter inzage.

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -