Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

26 augustus 2022

Janneke de Bruine

Actieve rol gemeente Tilburg bij ontwikkeling Kenniskwartier

De komende jaren wil de gemeente Tilburg werken aan de ontwikkeling van het Kenniskwartier; het gebied tussen de Ringbaan-West, de campus van Tilburg University en de Westermarkt. Om als gemeente meer regie te krijgen op de ontwikkeling van het Kenniskwartier heeft het college afgelopen eind juli besloten om het voorkeursrecht te vestigen op ongeveer 40 percelen en/of gebouwen. 

Woonopgave tot 2040 - Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg

In het Kenniskwartier komen zo'n 7.500 woningen en voorzieningen om te werken, sporten en leren in een groene omgeving. Voor de ontwikkeling is een gebiedsvisie opgesteld. Daarin staat in hoofdlijnen hoe het gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen. Het laat kansen en mogelijkheden zien die de gemeente de komende jaren verder wil ontdekken en uitwerken; samen met bewoners, ondernemers en partners uitwerken tot concrete plannen.

Voorkeursrecht
Het voorlopig voorkeursrecht dat het college vestigt, biedt drie maanden bescherming. Binnen die periode van drie maanden moet de gemeenteraad een besluit nemen tot het definitief vestigen van een voorkeursrecht voor een periode van drie jaar. Als dit niet gebeurt, vervalt het door het college gevestigde voorkeursrecht en kan tot twee jaar daarna niet opnieuw een voorkeursrecht worden gevestigd. Door het voorkeursrecht te vestigen wil de gemeente voorkomen dat initiatiefnemers speculeren in de aanloop naar de geplande ontwikkelingen in het gebied en dat de grondprijzen niet (te veel) oplopen.


TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -