Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

22 februari 2017

Anoniem

Definitief ontwerp voor eerste plandelen Koningsoord gereed

Het definitieve ontwerp voor de eerste plandelen van het nieuwbouwproject Koningsoord is uitgewerkt en op 14 februari 2017 bestuurlijk vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Tilburg.

Het definitief ontwerp is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan waarin onder andere specifiek wordt ingegaan op de verkaveling van de woningen, wegen, bomen, fiets- en autoparken, het nieuwe winkelcentrum en het nieuwe park binnen Koningsoord. Het stedenbouwkundige plan vormt de nieuwe basis waarmee bouwbedrijf Heijmans de verschillende deelplannen verder vorm zal geven. Momenteel wordt eerst de technische uitwerking van het rioleringsstelsel, de nutsvoorzieningen en het voorbereiden van diverse fysieke werkzaamheden opgepakt.

Afgelopen december 2016 heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over de infrastructuur in Koningsoord. Dit besluit is verwerkt in het definitief ontwerp. Voor spoorwegovergang De Kraan geldt als uitgangspunt dat deze open blijft. Voor de Raadhuisstraat geldt dat een nieuw onafhankelijk onderzoek wordt uitgezet om, met respect voor de kaders van het ontwerp bestemmingsplan Koningsoord, te onderzoeken of de spoorwegovergang tóch open kan blijven. De eerste contacten met belanghebbende (o.a. de Dorpsraad Berkel-Enschot) over de uitvoering van het raadsbesluit hebben inmiddels plaatsgevonden.


Bekijk het stedenbouwkundig plan Koningsoord:
https://www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/koningsoord/

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -