Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

16 mei 2016

Anoniem

Ontsluitingswijk Koolhoven ligt op de tekentafel

GEM Koolhoven, het consortium van ontwikkelaars dat de wijk Koolhoven realiseert, gaat nog dit jaar het laatste deel van de Koolhovenlaan in de Reeshof aanleggen. Het betreft het deel in Koolhoven Buiten, vanaf de rotonde Reeshofweg tot het al aangelegde deel van de Koolhovenlaan.

Planning

Tot nu toe kon de weg nog niet worden aangelegd, omdat niet alle gronden in eigendom van GEM Koolhoven waren. Omdat nu een aanvullende overeenkomst is gesloten met de eigenaar van de golfbaan kan de realisatie definitief doorgaan.
Partijen hebben de ambitie om nog dit jaar de weg open te stellen. Binnenkort vraagt GEM Koolhoven de vergunningen aan zodat na de zomervakantie gestart kan worden met de aanleg van de weg en de brug over de Donge.

Ontwerp
Voor het nieuwe deel van de Koolhovenlaan is een voorlopig ontwerp opgesteld. Over dit ontwerp hebben GEM Koolhoven en de gemeente, na afstemming met de wijkraad Reeshof, overeenstemming bereikt. Het deel ter hoogte van de school en kinderopvang wordt een 30 km/uur zone, net als het al bestaande deel van de Koolhovenlaan. Het overige deel in Koolhoven Buiten, waar de woningen verder van de weg liggen, wordt een 50 km/uur zone. Er komt een vrijliggend fietspad aan beide zijden van de weg, een voetpad en een ruiterpad. Bij de inrichting wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de stadsbus over deze weg gaat rijden. Dit is onderwerp van gesprek met Arriva , dat verantwoordelijk is voor het busvervoer in Tilburg. Een besluit hierover wordt in de loop van dit jaar genomen.
Het deel van de weg rondom de school krijgt extra aandacht en wordt in samenspraak met de school en betrokken (verkeers)ouders nog uitgewerkt.

Brug over de Donge
Het nieuwe deel van de Koolhovenlaan kruist het beekje de Donge.Daar wordt een nieuwe brug gerealiseerd met een overspanning van ongeveer13 meter.Het ontwerp voor de brug is al gereed en de aannemer die de brug gaat maken isinmiddels geselecteerd.
Nieuwbouw Koolhoven Buiten Oost
Op de gronden waar nu nog een golfbaan is gelegen wordt het laatste deel van Koolhoven Buiten gerealiseerd. Er komen drie deelgebieden met in totaal ongeveer 300 woningen. De deelgebieden liggen als schiereilanden midden in de natuur, omringd door een bestaand bos. Op dit moment liggen de plannen op de tekentafel en naar verwachting wordt nog dit najaar gestart met de verkoop van de eerste woningen!

Via de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief om de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -