Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

30 juni 2022

Janneke de Bruine

Investeren in het sneller bouwen van woningen in Tilburg

Met een Rijksbijdrage van ruim 18 miljoen Euro wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en het minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) extra geld vrijgemaakt voor de realisatie en bereikbaarheid van het Kenniskwartier in Tilburg. 

De ministeries hebben samen met regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt. In totaal trekt het kabinet nu circa € 1,2 miljard die samen leiden tot realisatie en bereikbaarheid van circa 135.000 woningen in Nederland, binnen nu en de komende 5 jaar.

Nederland kampt met een groot woningtekort. Tot en met 2030 wil het kabinet daarom 900.000 woningen bouwen en toegroeien naar 100.000 woningen per jaar. Dat die woningen goed bereikbaar zijn, is een belangrijke voorwaarde om er fijn te kunnen wonen, leven en werken. De investeringen van het Rijk gaan bijvoorbeeld over aanpassingen van tunnels, het aanleggen van rotondes, wegen, fietsbruggen en fietsroutes, deelmobiliteit en mobility-hubs en aanpassingen rond (bus)stations.

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -