Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

22 oktober 2020

Janneke de Bruine

Architecten van Ontwerpatelier Fabriekskwartier bekend

Triborgh Gebiedsontwikkeling zet stappen in de realisatie van Fabriekskwartier. In samenwerking met het kwaliteitsteam Piushaven, de gemeente Tilburg, Stedenbouwkundig bureau Wissing is onder leiding van de supervisor JanDirk Hoekstra een keuze gemaakt. Fabriekskwartier wordt op een bijzondere wijze ontworpen. Het krijgt een eigen Atelier van ontwerpers dat samen de architectonische koers uitzet voor de verschillende fasen waarin het totale gebied van circa 400 woningen wordt ontwikkeld. Naast de architecten en stedenbouwkundige nemen een kunstenaar, een ecoloog en de gemeente deel aan het Ontwerpatelier. 

Een tiental voorgeselecteerde architecten uit heel Nederland hebben zich in september gepresenteerd. “We hebben een team samengesteld van architecten die elkaar versterken en gezamenlijke kennis hebben van de Tilburgse maat en schaal, ervaring in het ontwerpen van hoogbouw, ecologisch ontwerpen en vormgeving van een sociale buurt. En natuurlijk is het werken in teamverband erg belangrijk. We hebben met de geselecteerde architecten een mooie mix en zien dat zij elkaar heel goed kunnen versterken”, zegt Chantal Gulickx van Triborgh.

De architecten in het Ontwerpatelier Fabriekskwartier zijn het Tilburgse Buro013, Ponec de Winter uit Amsterdam, KAW uit Eindhoven, M3H uit Amsterdam en Monadnock uit Rotterdam. Medio november is de eerste bijeenkomst van het Ontwerpatelier waar ook Marieke Vromans, als kunstenaar in openbare ruimte en een ecoloog deelnemen. Het project Fabriekskwartier is verdeeld in circa 9 fasen en per fase gaan twee of drie architectenbureaus de woningen ontwerpen. Triborgh verwacht eind eerste kwartaal van 2021 de schetsontwerpen van de eerste fase te presenteren en te bespreken met potentiele nieuwe bewoners van Fabriekskwartier. Ze hopen de start bouw van de eerste fase, tweede helft van 2021 te vieren.

Nog steeds is het mogelijk de enquête in te vullen waardoor het Ontwerpatelier een goed beeld krijgt over de wensen die er leven onder geïnteresseerden.

Meer info is te vinden op de website www.fabriekskwartier.nl. Daar kun je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -