Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

19 mei 2020

Janneke de Bruine

Woonagenda voor 2020 - 2025 vastgesteld

De woonagenda 2020-2025 is door het college vastgesteld. Hierin staat wat er aan woningen nodig is en wat de gemeente op dat gebied wil realiseren.


Foto: Wim Hoogveld
Het is belangrijk dat er voor huidige en toekomstige inwoners voldoende te kiezen is op woongebied in Tilburg. Daarom is het van belang dat er een divers aanbod aan woningen is. De gemeente wil ook actief kunnen sturen op deze diversiteit en op de balanstussen de vraag en het aanbod aan woningen. Daarnaast wil de gemeente dat de woningcorporaties genoeg sociale huurwoningen bouwen. Als uitgangspunt bij grote nieuwe projecten geldt de regel: minimaal 20% sociale- en 10% middeldure huurwoningen.

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -