Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

21 februari 2020

Janneke de Bruine

Bijeenkomst Fabriekskwartier 2 maart a.s. alleen voor direct omwonenden


Eerder heeft Triborgh Gebiedsontwikkeling een bijeenkomst met de direct omwonenden van het plangebied Fabriekskwartier aangekondigd. De uitnodiging hiervoor is bij betreffende huishoudens per post bezorgd.


In diverse media en via de gemeente Tilburg is vanuit enthousiasme de indruk gewekt dat de informatiebijeenkomst op 2 maart a.s. openbaar is en door alle geïnteresseerden bezocht kan worden.

Triborgh Gebiedsontwikeling benadrukt dat de avond op 2 maart a.s. besloten is en speciaal georganiseerd wordt voor de direct omwonenden. Zij hebben per brief in de brievenbus een uitnodiging ontvangen. Indien u geen uitnodiging in de brievenbus heeft ontvangen wordt nog even een beroep gedaan op uw geduld. 
Het is begrijpelijk dat er veel interesse is voor Fabriekskwartier en dat iedereen uitkijkt naar meer informatie over de invulling van het gebied.

Op 25 mei 2020 wordt een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden georganiseerd. Dan zullen we onze visie, ambities, stedenbouwkundige opzet en planning voor Fabriekskwartier toelichten. Ontwerpen van woningen en prijzen zijn dan nog niet beschikbaar. Iedereen is op 25 mei 2020 van harte welkom. De uitnodiging met de plaats en tijd volgt nog. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet? U kunt via de website www.fabriekskwartier.nl zich hiervoor aanmelden.

Triborgh Gebiedsontwikkeling hoopt dat zij uw geduld nog even op de proef mogen stellen zodat zij op 2 maart a.s. de tijd krijgen om de direct omwonenden te informeren.

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -