Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

14 november 2018

Janneke de Bruine

Schotse hooglanders lopen los in Koolhoven Buiten

Op dinsdag 13 november 2018 zijn de eerste 3 Schotse hooglanders losgelaten in Koolhoven Buiten. Onder het toeziend oog van bewoners van Koolhoven werd de aanhanger geopend en startten de hooglanders de verkenningstocht door hun nieuwe leefgebied.De Hooglanders zijn losgelaten door Wethouder Mario Jacobs, Ronald Goderie namens Stichting Taurus en Leon Vromans namens GEM Koolhoven. Al tijdens de eerste planvorming maakte de hooglanders wezenlijk onderdeel uit van de planfilosofie, aldus Leon Vromans. Anders dan in andere delen van de Reeshof, zijn de woningen hier als onderdeel van het natuurgebied gebouwd en kunnen de Schotse hooglanders tot aan de achterzijde van de woningen grazen. Met het loslaten van de hooglanders nadert het eerste deel van Koolhoven Buiten haar voltooiing. Aan de oostzijde van de Donge realiseert GEM Koolhoven ca. 350 woningen. Uiteindelijk wordt ook dit gebied betrokken bij het begrazingsgebied van de hooglanders. Middels een doorwaadbare plaats in de Donge kunnen de hooglanders in de toekomst zelf de Donge oversteken en vrij bewegen door het gebied.

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -