Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

19 februari 2018

Janneke de Bruine

Onderzoek over woonomgeving

25.000 huishoudens in de gemeente Tilburg hebben in de week van 19 februari een uitnodiging in de bus voor deelname aan het Kwalitatief WoningBehoefteOnderzoek/KWBO ontvangen. Dit keer een regio-versie waaraan alle gemeenten van de regio Hart-van-Brabant deelnemen. Meer dan 60.000 huishoudens worden aangeschreven (waarvan ruim 25.000 in Tilburg) en uitgenodigd om de online enquĂȘte in te vullen.

 

De adressen zijn aselect gekozen uit de adressenbestanden van de negen regiogemeenten, maar zodanig gespreid, dat er tot op stadsdeel- of dorp-niveau representatieve resultaten te verwachten zijn.
Het onderzoek vind plaats door onderzoeksbureau SpringCo, i.s.m. USP Marktonderzoek, beiden uit Rotterdam.

De vragenlijst gaat in op wat de bewoners vinden van hun huidige woning en of ze tevreden zijn over de buurt waarin ze wonen. Daarnaast wordt gevraagd of ze willen verhuizen, hoe ze in de toekomst willen wonen en of ze in hun woongemeente willen blijven wonen of elders een woning gaan zoeken. Omdat 55-plussers andere woonwensen hebben dan jongeren, en alleenstaanden weer andere wensen hebben dan gezinnen, wordt ook gevraagd naar kenmerken van het huishouden en de woning waarin men nu woont.

De onderzoeksresultaten komen voor de zomer beschikbaar.

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -