Verhuisplannen? Volg TilburgWoont voor het laatste woonnieuws in de regio.

13 februari 2017

Anoniem

Tilburgers kunnen zelf hun huis bouwen aan het Burgerijpad

Aan het Burgerijpad, in het centrum van Tilburg, zal het voormalig schoolgebouw plaats gaan maken voor ongeveer 18 woonkavels. De woningen worden gebouwd in zogenoemd Particulier Opdrachtgeverschap (PO), waarbij toekomstige woningeigenaren zelf opdrachtgever zijn.

Procedure
Het bestemmingsplan om woningbouw aan het Burgerijpad mogelijk te maken is momenteel in procedure. De gemeenteraad heeft 30 januari j.l. het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld. Na zes weken volgt er een bezwaarperiode met nogmaals 6 weken waarin bezwaar en beroep ingediend kan worden.

Kavelpaspoort
Het moment waarop de verkoop kan starten is afhankelijk van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Naast het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is voor de verkoop van de kavels ook een kavelpaspoort nodig. Momenteel is de gemeente Tilburg het kavelpaspoort aan het uitwerken. Dit paspoort is een leidraad voor toekomstige kopers waarin de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het proces van uitgifte staat omschreven. De gemeente heeft Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) ingehuurd om kopers te begeleiden.

Planning
De Gemeente Tilburg verwacht dat medio 2018 de bouw van de woningen kan starten. Voorafgaand aan de bouw van de woningen zal de gemeente de locatie bouwrijp maken. Zodra de woningen gebouwd zijn, en het bouwverkeer verdwenen, zal het openbaar gebied definitief worden ingericht. In overleg met de huidige en toekomstige omwonenden wordt de aanleg van het speelterrein uitgewerkt.
Meer informatie over het Burgerijpad is te vinden op de site

TilburgWoont is een initiatief van eQmarketing. © 2012 -